IDENTITAS KEPALA SEKOLAH

Nama Kepala Sekolah                                : A.Sarpandadi, M.Pd

Tempat/Tanggal Lahir                                 : Jakarta, 16 April 1969

Alamat Rumah                                           : Jl. Rajawali Raya 38 RT 003/11 Jakarta Timur

Tanggal Pengangkatan Kepala Sekolah    : 18 Juli 2018

Pertama kali diangkat sebagai Kepala Sekolah di MAN 16 Jakarta Tahun 2018

Pendidikan Terakhir                                   : S1 Pendidikan Sejarah

 

Wakil Kepala Sekolah

Bidang Nama
Bidang Kurikulum : Yeyet Rustini, S.Pd
Bidang Kesiswaan : Idris, M. Pd
Bidang Humas dan Pengambangan

Bidang Sarana dan Prasarana

:

:

Nony Priani.S.Pd

Titik Munti’ah R. M.P.Fis

 

 

STAF WAKIL KEPALA SEKOLAH

STAF KURIKULUM

  1. Bunyamin S.Pd.I, MA
  2. Arif Budianto, S.Pd
  3. Ana Dwi Kuntowati. S.Pd

STAF KESISWAAN

  1. Hamid Magfur.SPd
  2. Listi Rohmayati.SPd

STAF HUMAS DAN PENGEMBANGAN MUTU

  1. Ahmad Nasrullah, S.Pd

STAFF SARANA DAN PRASARAN

  1. Sayyidah, S.Pd

 

IDENTITAS KEPALA URUSAN TATA USAHA SEKOLAH

Nama Kepala Urusan Tata usaha                      : Hj. Nurhalidah, S.Ag

Tempat / Tanggal Lahir                                      : Medan, 18 Oktober 1970

Alamat Rumah                                                   : Jl. Pos Pengumben Vila Kelapa 2 Blok H Kebon Jeruk Jakarta Barat

Tanggal Pengangkatan Kaur TU di sekolah ini : 3 Oktober 2014

Jabatan sebelumnya                                         : Kaur TU MAN 22

Pendidikan terakhir : S1

Ketenagaan

Pendidik

Pendidikan Terakhir PNS NON PNS Jumlah Guru
Pasca Sarjana (S2-S3)
a. Kependidikan 7 7
b. Non Kependdikan 0
Sarjana / S1 12 14 26
Sarmud / D3 (dan lebih rendah) 0
Jumlah Guru 19 14 33

Tenaga Kependidikan

Pendidikan Terakhir PNS NON PNS Jumlah Pegawai
Pasca Sarjana (S2-S3)
Sarjana / S1 4 5 9
Sarmud / D3 (dan lebih rendah) 6 6
SLTA
Jumlah Pegawai 4 11 15